23 lutego 2020

Faktoring staje się coraz bardziej popularnym narzędziem finansowania bieżącej działalności firm. Skierowany jest zarówno do dużych podmiotów, jak i firm z sektora MŚP. Opisujemy, co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje.

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, dzięki której przedsiębiorcy mogą uwolnić środki pochodzące z tytułu udzielania kredytu kupieckiego. To podstawowa jego forma. Druga postać, jaką przyjmuje, dotyczy zobowiązań wobec swoich kontrahentów. Ta nazywana jest faktoringiem odwrotnym. W obu przypadkach umowa faktoringu związana jest z tym, że podmiot świadczący usługę (faktor), udziela wsparcia w zarządzaniu zobowiązaniami finansowymi firmie (faktorantowi).

Faktoring pełny

Faktoring pełny polega na wykupieniu od przedsiębiorstwa nieprzeterminowanych faktur, które zostały wstawione kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Faktor przelewa na konto klienta od 80% do 90% ich wartości. Pozostała część regulowana jest, kiedy kontrahent faktoranta ureguluje płatności.

Co ważne, w usłudze faktoringu pełnego faktor przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta. W razie takiej sytuacji podejmuje również działania dotyczące monitoringu należności i jej ewentualnej windykacji.

co to jest faktoring

Umowa faktoringu z regresem

Nieco inną formą faktoringu pełnego jest faktoring z regresem. Proces i zasady postępowania są takie same. Głównym elementem różniącym usługi jest regres. Co to oznacza? Regres jest roszczeniem zwrotnym. W przypadku niewypłacalności kontrahenta, faktor będzie żądał zwrotu przelanych wcześniej na rzecz faktoranta środków.

Umowa faktoringu z regresem nie jest objęta ubezpieczeniem. Ryzyko związane z nieopłaceniem w terminie zobowiązań przejmuje na siebie faktorant. W tym przypadku niezwykle istotne jest, by zwrócić należytą uwagę na wiarygodność kontrahentów, którym udzielany jest kredyt kupiecki.

Umowa faktoringu odwrotnego

Z kolei faktoring odwrotny polega na przejęciu i sfinansowaniu zobowiązań, które faktorant ma wobec swoich kontrahentów. W umowie faktoringu odwrotnego faktor wstępuje w prawa wierzyciela. Po określonym terminie klient wpłaca bezpośrednio na konto faktora środki z tytułu nieopłaconych faktur, które ten wcześniej opłacił.

Show Full Content

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Następny wpis

Close

Darmowy terminal płatniczy – jak to wygląda?

6 marca 2019
Close