21 lipca 2024

Faktoring staje się coraz bardziej popularnym narzędziem finansowania bieżącej działalności firm. Skierowany jest zarówno do dużych podmiotów, jak i firm z sektora MŚP. Opisujemy, co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje.

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, dzięki której przedsiębiorcy mogą uwolnić środki pochodzące z tytułu udzielania kredytu kupieckiego. To podstawowa jego forma. Druga postać, jaką przyjmuje, dotyczy zobowiązań wobec swoich kontrahentów. Ta nazywana jest faktoringiem odwrotnym. W obu przypadkach umowa faktoringu związana jest z tym, że podmiot świadczący usługę (faktor), udziela wsparcia w zarządzaniu zobowiązaniami finansowymi firmie (faktorantowi).

Faktoring pełny

Faktoring pełny polega na wykupieniu od przedsiębiorstwa nieprzeterminowanych faktur, które zostały wstawione kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Faktor przelewa na konto klienta od 80% do 90% ich wartości. Pozostała część regulowana jest, kiedy kontrahent faktoranta ureguluje płatności.

Co ważne, w usłudze faktoringu pełnego faktor przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta. W razie takiej sytuacji podejmuje również działania dotyczące monitoringu należności i jej ewentualnej windykacji.

co to jest faktoring

Umowa faktoringu z regresem

Nieco inną formą faktoringu pełnego jest faktoring z regresem. Proces i zasady postępowania są takie same. Głównym elementem różniącym usługi jest regres. Co to oznacza? Regres jest roszczeniem zwrotnym. W przypadku niewypłacalności kontrahenta, faktor będzie żądał zwrotu przelanych wcześniej na rzecz faktoranta środków.

Umowa faktoringu z regresem nie jest objęta ubezpieczeniem. Ryzyko związane z nieopłaceniem w terminie zobowiązań przejmuje na siebie faktorant. W tym przypadku niezwykle istotne jest, by zwrócić należytą uwagę na wiarygodność kontrahentów, którym udzielany jest kredyt kupiecki.

Umowa faktoringu odwrotnego

Z kolei faktoring odwrotny polega na przejęciu i sfinansowaniu zobowiązań, które faktorant ma wobec swoich kontrahentów. W umowie faktoringu odwrotnego faktor wstępuje w prawa wierzyciela. Po określonym terminie klient wpłaca bezpośrednio na konto faktora środki z tytułu nieopłaconych faktur, które ten wcześniej opłacił.

Show Full Content
Previous Sztuka prezencji. Przestań bać się wystąpień publicznych
Next TN, IPS oraz VA, która matryca monitora jest najlepsza?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close

Następny wpis

Close

Dysk twardy – niezastąpione urządzenie do zapisu danych

7 maja 2019
Close