13 kwietnia 2024

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na czas trwania zajęć szkolnych to fundamentalny obowiązek dyrektora placówki oświatowej oraz nauczycieli. Kwestie te regulowane są w Karcie Nauczyciela i zobowiązują go do zachowania określonych procedur w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły. Zapewnienie odpowiedniej opieki oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych nie pozwala jednak całkowicie wyeliminować sytuacji, w których dochodzi do wypadków.

Czym jest wypadek w szkole?

Według regulacji prawnych, wypadkiem określa się zdarzenie nagłe, w wyniku którego uczeń doznał urazu lub doprowadziło to do jego śmierci. Należy zaznaczyć, że za wypadek uznaje się sytuację, do której doszło nie tylko podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów także podczas lekcji w plenerze, zajęć dodatkowych, a także trwania przerwy. Również miejsce zdarzenia ma znaczenie, gdyż szkoła obarczona jest odpowiedzialnością za wypadek ucznia przebywającego na terenie szkoły, boiska, a także podczas wycieczki czy zajęć odbywających się w innym obiekcie. Może to być na przykład basen lub kino odwiedzane w ramach lekcji szkolnych.

prawo oświatowe w Profinfo.pl

Co nie jest wypadkiem szkolnym?

Wbrew pozorom nie każde nietypowe zdarzenie na terenie szkoły jest klasyfikowane jako wypadek. Decyduje tu czas i okoliczności, kiedy doszło do urazu. Za wypadek nie uznaje się sytuacji, do której doszło w czasie przebywania ucznia na terenie szkoły, gdy nie znajdował się on pod opieką placówki. Jako wypadek nie jest także klasyfikowane zdarzenie, do którego doszło z powodów wewnętrznych, niezależnych od szkoły i stopnia sprawowania przez nią opieki. Chodzi tu między innymi o choroby, które związane są z możliwością wystąpienia sytuacji prowadzących do urazu, jak na przykład atak padaczki. Prawo oświatowe jest skonstruowane tak, aby chroniło nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, gdyż nie każdy wypadek wynika z ich zaniedbań i wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za powstały uraz.

Zasady postępowania nauczyciela

Jeżeli w wyniku wypadku uczeń doznał urazu, nauczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego udzielenia mu pierwszej pomocy. Musi również powiadomić o tym fakcie dyrektora, który zgłosi zaistniałą sytuację opiekunom prawnym ucznia. Jeżeli w wyniku wypadku doszło do powierzchownego urazu, wystarczy opatrzyć dziecko i nałożyć opatrunek. W przypadku poważniejszego uszczerbku, który może bezpośrednio stwarzać zagrożenie dla życia, nauczyciel zobowiązany jest do bezwzględnego wezwania karetki pogotowia.

Show Full Content
Previous Czarnuszka i jej zastosowanie w kosmetyce
Next Kryminologia i kryminalistyka – dla kogo takie studia?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close

Następny wpis

Close

ABC Networkingu

14 kwietnia 2019
Close